HOME > 제품소개 > 와이어매쉬/흑선와이어매쉬/견사망
 
뉴이스트 와이어매쉬/흑선와이어매쉬/견사망
 
 
견사망
품 명 규 격 (1.2M X 2.4M/PC)
바 닥 망
PRESSED(압착) 25MM X 45MM, 4.2MM WIRE
옆    망 WELDED(용접) 55MM X 137MM, 4.4MM WIRE
 
아연도금 철 와이어메쉬
선 경 공 간 규 격
6.0 MM 2" (50MM) 1.2M X 2.4M / PC
5.0 MM 2" (50MM) "
40MM "
4.0 MM 2" (50MM) "
40MM "
3.0 MM 2" (50MM) "
1" (25MM) "
40MM "
 
스텐레스 와이어 메쉬
선 경 공 간 규 격
3.0MM 2"(50M) 1.2M X 2.4M / PC
3.0MM 1"(25M) "
 
흑선 와이어 메쉬
선 경 공 간 규 격
4.0MM 150MM X 150MM 1800MM X 1800MM